EUPEN FIETSEN & E-BIKES

Privacyverklaring

Wij nemen uw gegevensbescherming zeer ernstig en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op het internet altijd onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken.
Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toegangsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens over de toegang tot de site verzameld en opgeslagen als “server log files”.
Dit omvat onder meer de volgende gegevens:

– Bezochte pagina’s of hoofdstukken
– Datum en tijdstip van toegang
– verblijfsduur
– Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt opgevraagd
– Gebruikte browser
– Gebruikt besturingssysteem
– Gebruikt IP-adres
– Gebruikte zoektermen

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse en om de website te verbeteren.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en gegevensbescherming van websites waarnaar wij linken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.
Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van deze website.
De meeste browsers bieden echter de mogelijkheid om cookies niet toe te staan.

Behandeling van contactgegevens

Als u contact met ons opneemt via de aangeboden contactopties,
bijvoorbeeld in het geval van een aanvraag, worden uw gegevens opgeslagen zodat wij deze kunnen gebruiken om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens niet aan derden door te geven. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie
die kunnen worden gebruikt om uw persoon te bepalen en die naar u kunnen worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Rechten van de gebruiker: informatie, correctie en schrapping

Als gebruiker kunt u verzoeken om kosteloos te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen.
Mits uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren, heeft u het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren en uw persoonsgegevens te laten wissen.
het wissen van uw persoonsgegevens.

EUPEN PNEUS, CARS & BIKES
Banden, velgen en fietsen in Eupen

NL
Platform voor het verwerken van de Real Cookie Banner